SKACZ PRZEZ CAŁE WAKACJE:

 • CAŁE WAKACJE ZABAWY

  Karnet obowiązuje od 22 czerwca do 1 września.

 • SKACZ GODZINĘ DZIENNIE!

  Z KARNETEM 199 ZŁ – WYBIERZ GOAIR, GOKIDZ! LUB GOJUMP.

  Z KARNETEM 259 ZŁ – KORZYSTAJ DOWOLNIE GOAIR, GOKIDZ! I GOJUMP.

 • MNÓSTWO ATRAKCJI

 • KARNET NABIJANY NA KARTĘ MAGNETYCZNĄ.

  Płatna jednorazowo 10 zł.

 *Przy zakupie karnetu dla dziecka od 13 roku życia należy pisemnie wypełnić ZGODĘ RODZICA na okres trwania karnetu i złożyć na recepcji parku.
© Copyright - GOAIR